kancelaria notarialna Toruń notariusz poświadczanie dokumentów

kancelaria notarialna Toruń notariusz poświadczanie dokumentów

Z jakimi sprawami warto zawitać do biura notariusza?

W Polsce osoba pełniąca funkcję notariusza zajmuje wyjątkowo ważną rolę, bo jest nie tylko – jak to się potocznie powiada – „osobą zaufania publicznego”, ale też kimś, kto idealnie orientuje się w meandrach prawa. Rejent jest zatem przedstawicielem publicznym – tak jak funkcjonariusz policji – oraz jego zadaniem jest czuwanie nad interesami Klienta. Do kancelarii notarialnej przeważnie wędruje się z pewną sprawą i powinniśmy mieć ze sobą wszelkie nieodzowne papiery. Te, które będą przez niego skonstruowane są stosowane jako dokumenty administracyjne oraz mają tzw. moc prawną. Inaczej mówiąc, to co zostało w nich przez strony sformułowane zaczyna obowiązywać. Nie ma się więc czemu dziwić, iż do notariusza obligatoryjnie musimy zabrać, m in. umowy dotyczące lokaty, umowę o podziale majątku czyli umowę nabycia domu.

Najważniejszym zobowiązaniem notariusza jest podejmowanie decyzji zgodnie z kanonami prawa, odpowiednio z osiągniętą widzą oraz zdolnościami. Absolutnie nie może zatem dojść do działania wbrew przepisom, gdy rejent intencjonalnie okłamuje swych Klientów stosując w praktyce liczne „przeoczenia” oraz manipulacje. Każdego rejenta obowiązuje Kodeks Etyki Zawodowej, który precyzyjnie określa to, jak między innymi rejenci powinni postępować.

Deklaracje, jakie konstruujemy na własną rękę, przykładowo umowę najmu mieszkania, pismo o pełnomocnictwie albo zaświadczenia o dostarczeniu darowizny, mówiąc w skrócie nie są objęte przymusowym akceptowaniem przez rejenta. Najczęściej widnieje przy nich pieczęć notariusza, jeśli zależy nam na tym, aby podnieść wagę oraz autentyczność danego dokumentu. Mówiąc w skrócie mówiąc – nie ma takiego zobowiązania, stąd nie musimy niepokoić się o następne potwierdzenia.

Rodzime prawo respektuje także te okoliczności, w jakich rejent jest zwyczajnie wskazany. Zaliczają się do nich papiery, jakie bez jego pieczątki są uznawane za nieważne.

Poniżej wpisane zostały niektóre spośród owych dokumentów:

Dokumenty nabycia oraz sprzedaży jakichkolwiek nieruchomości – mieszkań, domów wielorodzinnych, działek przeznaczonych pod budowę domu, terenów gospodarskich, działek rekreacyjnych itp.

Wręczenie darowizny, jeżeli zapomogą jest nieruchomość

Darowizna lokalu z księgą wieczystą

Umowa rozdzielczości majątkowej, czyli tzw. intercyza

Rozdział spadku, jeżeli do podziału jest jakaś nieruchomość

Oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie

Wyliczone powyżej dokumenty muszą posiadać bezwzględnie pieczątki oraz autograf notariusza. Pozostałe w sumie nie muszą posiadać układu aktu notarialnego, można sporządzać je w swobodny sposób. Należałoby pamiętać, że wyłącznie umowy zatwierdzone przed notariuszem naprawdę są zgodne z literą prawa.

W przypadku kiedy kierujemy swoją uwagę na spółki handlowe, wtedy obowiązkowo muszą one podpisywać w obecności notariusza, np. zawiązanie spółki akcyjnej, papiery tyczące się majątku firmowego, zaświadczenia tyczące się podjęcia przez współzałożyciela konkretnej części wkładów.

Przygotowanie umowy w Kancelarii Notarialnej i uzupełnienie jej pieczęcią oraz podpisem notariusza podlega stosownym opłatom. Są one całkiem duże, jednak zależne są szczególnie od wartości tego, co jest przedmiotem umowy. W przypadku kiedy ktoś zamierza przekazać własność wartą parę milionów złotych, wówczas musi liczyć się ze sporymi kwotami. Maksymalna taksa jest wyznaczona poprzez Ministra Sprawiedliwości, jednakże naprawdę jest ona wysoka. Rejenci mówiąc w skrócie nie są przymuszeni do stawiania największych opłat, zaś co najistotniejsze – konkurencja sama wymusza ich zaniżenie. Do rejenta chodzimy głównie w bardzo ważnych sprawach, a więc takich które wymagają podpisania przez osobę trzecią bądź planujemy przechować sporą ilość pieniędzy.

Czy są dodatkowo inne wydatki oprócz taksy notarialnej?

Prócz tego, iż rejent musi koniecznie przyjąć za własną działalność honorarium, musimy zapłacić podatek, przykładowo od czynności cywilnoprawnych oraz uregulować opłaty sądowe. Odpłatności owe są zwracane poprzez rejenta stosownemu urzędowi skarbowemu czy sądowi. Na każdym papierze trzeba dokładnie sprawdzić, co trzeba spłacić. Bardzo często Petenci piszą do Kancelarii w Toruniu i chcą ekspresowo pozyskać informacje mówiące o tym, ile dokładnie co będzie kosztować. Wyłącznie w przypadku taksy notarialnej jest możliwość negocjacji stawki, bowiem na pozostałe opłaty rejent najzwyczajniej w świecie wcale nie ma wpływu.

Czego nie wolno robić notariuszowi?

Przede wszystkim – rejenci absolutnie nie mogą podejmować się prac, jakie przeszkadzałyby w dowolnym sensie w wykonywaniu powinności osoby zaufania publicznego. Rejent wcale nie może więc zajmować się handlowaniem, pośrednictwem (m in. w nabywaniu działek) albo poradami w biznesie.

Po drugie – ogólnie rzecz ujmując nie może podejmować pracy bez zgody izby notarialnej, o ile nie będzie to zawód uczonego, pracownika w szkole czy będącego połączeniem obu.

Po trzecie – pod jednakową nazwą jest w stanie podejmować działania paru notariuszy (m in. w postaci spółki cywilnej) chociaż z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli zamierzasz wiedzieć o wiele więcej, kliknij w odnośnik po prawej stronie – Notariusz

Strona używa cookies
Ok