Testament

Sporządzenie testamentu ma na celu przekazanie zebranego dobytku jako następstwo śmierci. Testament jest dokumentem, gdzie zapisuje się wybrane osoby, które otrzymają spadek. By dokument był pełnoprawny musi realizować parę wymogów zawartych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba planująca przygotować testament, musi mieć zdolność czynności prawnych oraz przygotować go bez pośredników przy całkowitej świadomości czynu. Testament skutkuje jedynie w momencie otwarcia spadku, to znaczy po zgonie spadkodawcy. Wcześniej podzielnie dobytku na bazie testamentu jest niemożliwe. Według przepisów testator ma prawo spisać testament w trzech formach, ale w przypadku każdej z nich muszą zostać zachowane konkretne wytyczne.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – wybierając tę formę spadkodawca musi spisać pełen dokument pisemnie oraz opatrzyć go pełną datą oraz podpisem. Tak samo niezbędne jest, aby z zapisu w pełni można było stwierdzić, jakim osobom przekazany zostanie majątek oraz w jakiej części, jeżeli na przykład zostanie rozdzielony między kilkoma osobami. W tej formie wykluczony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go najczęściej jako akt notarialny. Z doświadczenia notariuszy wynika, że bezpieczniej jest zdecydować się na ten rodzaj testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zatroszczy się o poprawność testamentu. Testamenty własnoręczne są z reguły podważane, gdy dochodzi do konfliktów między spadkobiercami. Sporządzenie testamentu w kancelarii notariusza zapewnia, że testament będzie zgodny z wymogami . Spisuje się go w obecności 2 świadków, którzy tak samo jak testator oraz notariusz zostawiają podpisy poświadczające sporządzenie testamentu. Dodatkowym poświadczeniem jest też protokół spisywany w czasie spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wówczas, kiedy istnieje prawdopodobieństwo nagłej śmierci spadkodawcy. Tyczy się to okoliczności szczególnych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. Taki testament może zostać przygotowany w jednoczesnej obecności 3 świadków oraz musi zostać spisany, po czym podpisany przez przynajmniej 2 świadków.

Istotne jest również to, że każdy testament będzie nieprawomocny jeżeli testator spisze go pod przymusem lub pod wpływem błędu, czyli jeżeli nie zostanie spisany świadomie oraz z w własnej woli. Ponadto testament zawiera wolę jednej osoby, z uwagi na to nie może zostać spisany na przykład wspólnie przez małżonków.

Sporządzenie testamentu u notariusza przynosi korzyści

Notariusz powinien nie zgodzić się na zapis testamentu jeżeli tylko ma wątpliwość, czy testator oświadcza wolę pod przymusem lub nie jest w pełni świadomy swojej decyzji. Gdy nie ma w tej kwestii wątpliwości, poza bazową zaletą – pewnością, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny z prawem oraz pełnomocny, znajdujemy też inne korzyści wynikające ze sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki pomocy notariusza stworzenie testamentu nie powinno być skomplikowane, a ponadto jego treści będą czytelne oraz nie pozostawią wątpliwości pod względem woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza będzie trudniejszy do zakwestionowania w razie konfliktów pomiędzy spadkobiercami albo pozostałymi osobami, które nie zostaną zapisane w testamencie.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że wszystkie dokumenty sporządzone u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują jedynie odpis. Za sprawą tego oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet kiedy odpis się zniszczy lub zgubi, bez większych przeszkód można uzyskać następny u notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza pozwala też na wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą ustalić, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, w którym są uwzględnieni. W Rejestrze nie ma dostępu do treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba w ogóle spisała testament jest ukryta do jej śmierci. Rejestr pomaga zlokalizować miejsce testamentu, a sam wpis jest darmowy, własnowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Przekazanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, aby w chwili otwarcia spadku ten konkretny przedmiot był własnością spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis zostanie unieważniony.

Jak odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem jest ten przygotowany jako ostatni, z uwagi na to najłatwiejszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest spisanie nowego. W najnowszym testamencie przygotowanym u notariusza, uwzględnia się odwołanie poprzedniego. Jeżeli zabraknie takiego wskazania nowy testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Testament może być odwołany tylko częściowo albo w całości.

Notariusz Toruń

Strona używa cookies
Ok