Ksiegowosc Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Ksiegowosc Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Ważne jest też przybliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a dobór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten etap w trakcie zakładania firmy także jest niezmiernie ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona wypłacać swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% – w wypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% – kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przypada prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszelkie zakupy, wartości oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten sposób rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza gdy dochody firmy znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Kontakt z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od rodzaju działalności o wysokości: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też zachowywać wszystkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się z roku na rok. Z tej przyczyny niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie konieczne jest przedstawianie rachunków lub faktur poświadczających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby w oparciu o przewidywane dochody, odpowiednio dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do potrzebnych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dobrany mądrze.

Poltax – Biuro rachunkowe Toruń

Strona używa cookies
Ok