Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Czym są pojazdy uprzywilejowane?

Sporo spośród nas na pewno natknął się taki samochód na swojej trasie. Nie chodzi tu o prowadzących powszechnych aut osobowych, którzy łamią kodeksy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są wszystkie motocykle, których obowiązkiem jest chronienie naszego zdrowia, życia bądź mienia, jak również utrzymywanie bezpieczeństwa w państwie. Kierowcy takich samochodów mają przymus zgłaszania kolejnym uczestnikom ruchu transportowego, że absolutnie nie będą naginali się do konwencjonalnych nakazów. Głównie kolorami połyskujących świateł oraz dźwiękami o chwiejnym tonie. Inaczej: kolejni transportowcy, spacerowicze i motocykliści muszą wiedzieć, że pędzi sanitarka lub strażacy. Do samochodów, które posiadają nietypowe prawa, przyporządkowujemy, np.: pojazdy zawodowej straży pożarnej, karetki pogotowia, pojazdy służby celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, jednostek kontroli skarbowej, inne pojazdy mające zezwolenie ministra. Do charakterystycznych aut uprzywilejowanych przynależą samochody wożące wartości walutowe, czyli tzw. bankowozy. Ponad to – auta wydziałów ochroniarskich, instytucji kurierskich, spółek pocztowych i indywidualne pojazdy wiozące niebezpieczne towary o nadzwyczaj dużej wartości.

Co zrobić, by uzyskać ”przywilej” kierowania karetką albo pojazdem pocztowym?

Istnieje kilka powszechnych instrukcji, jakimi powinniśmy się kierować w trakcie nabywania prawa do sterowania pojazdami uprzywilejowanymi, przykładowo trzeba mieć skończone 21 lat, posiadać prawo jazdy dobrej kategorii, orzeczenie od lekarza medycyny pracy oraz psychologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do sterowania wspomnianym samochodu. Ponadto koniecznie powinniśmy ukończyć kurs w ośrodku ćwiczenia metody jazdy i zdać pozytywnie egzamin. Ujmuje on dwie podstawowe części – teoretyczną oraz praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wyuczenie kierującego odpowiedniego reagowania w specyficznych i niekorzystnych okolicznościach na jezdni. Znanym wzorcem jest uczenie „skali mocy” auta, zatem możliwości po przejściu której traci się nad nim panowanie. Układ lekcji powinien ujmować zawiadywanie, np. karetką reanimacyjną na terenie manewrowym, płycie antypoślizgowej i torze szkoleniowym. Wszelkie pozyskane kompetencje i znajomość najważniejszych rzeczy są badane w trakcie sprawdzianu praktycznego. W przypadku samochodów przekazujących wartości płatnicze zobowiązują takie same reguły.

Dla kogo jest kurs podstawowy, a dla kogo uzupełniający?

Ogólnie rzecz biorąc w ośrodkach usprawniania metody jazdy jest możliwość podejść do dwóch odrębnych szkoleń – podstawowego oraz uzupełniającego. Pierwszy powinny robić osoby, które planują nabyć wiedzę o wytycznych metody jazdy w okolicznościach wyjątkowych, o regulaminach ruchu drogowego, zwykłych i niepowtarzalnych warunkach na trasie oraz z psychologii przewozu. A mianowicie – planują otrzymać prawa do poruszania się środkami transportu uprzywilejowanymi czy przesyłającymi wartości finansowe. Natomiast kurs uzupełniający jest to kontynuacja posiadanych zezwoleń o kolejne kategorie. Obrazowo ktoś posiada prawo jazdy klasy B1 i zamierza posiadać oprócz tego uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C1 bądź D1. Mówiąc ogólnikowo, kursy realizuje się odrębnie dla kategorii: 1) A1, A2 i A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Kurs podstawowy dla grupy 1) obejmuje 6 godzin lekcji teoretycznych i 18 godzin warsztatów praktycznych, natomiast dla pozostałych grup 2), 3) i 4) jest to 6 godzin wykładów teoretycznych i 8 godzin lekcji praktycznych. Warsztaty uzupełniające dla kategorii 1) to 3 godziny lekcji teoretycznych oraz 8 godzin praktycznych, zaś dla pozostałych wariantów w przypadku poszerzenia o kategorie A1, A2 oraz A to 3 godziny lekcji teoretycznych oraz 18 godzin praktycznych.

Co zrobić by kierować bankowozem?

Auta przekazujące wartości płatnicze to odrębny rodzaj pojazdów. Nierzadko mówi się o nich „bankowozy”, ponieważ dostarczają pieniądze do instytucji finansowych, bankomatów czy przeróżnych miejsc, w jakich są one potrzebne. Jeżeli ktokolwiek pragnie prowadzić pojazd przenoszący gotówkę musi koniecznie zrealizować kurs. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z paru ważkich części. Na starcie są wykłady teoretyczne, na których można dowiedzieć się mnóstwo o nakazach drogowych, źródłach wypadków oraz o metodach prowadzenia bankowozów. Dodatkowo każdy kursant musi zyskać wiadomości z zakresu psychologii prowadzenia bankowozu. Musi nauczyć się np. właściwego działania w sytuacjach kryzysowych. Za to warsztaty praktyczne obejmują różnorakiego typu skomplikowane manewry na ulicy, np. nieregularny slalom, najeżdżanie na zapory, awaryjne zatrzymywanie się pod obwarowaniem albo ćwiczenie ataków.

Skoro zależy nam na tym, by pozyskać prawa na pojazdy wiozące wartości materialne, musimy mieć ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy właściwej kategorii (otrzymane wcześniej). Oczywiście musimy także powędrować do lekarza medycyny pracy oraz psychologa po zaświadczenie o tym, że nie ma żadnych wykluczeń zdrowotnych do prowadzenia omawianego rodzaju samochodów. Ośrodki ćwiczenia metody jazdy dostarczają uczniom wszystkie rady na temat tego, w jaki sposób zdobyć wszystkie potrzebne papiery. Osoby zaintrygowane wspomnianym szkoleniem mogą zajrzeć w ten link – Kursy i szkolenia na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok