Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do roztropności oraz sumienności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego pracy. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest oskarżony lub podejrzany o złamanie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na mniejsze kategorie, które obejmują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to sprawy, z jakimi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zazwyczaj są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się również sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw lub fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, powodują znaczną krzywdę wobec poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa seksualne, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, by postępowanie w jak najmniejszym stopniu rzutowały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszystkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zwykle realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza gdy ma przekonywać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj karne sprawy skarbowe są rezultatem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń często nie pochodzi z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wyrządzenia szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły niezbędny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również gdy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostaną odkryte dochody z niejawnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd trzeba dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać pewnie działania. Są to więc sprawy związane z sposobem oraz wymogami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny lub wypełnianiem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia lub przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani również zabiegają o wydanie kary łącznej w wypadku, jeśli popełnionych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, kiedy osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na marne warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej zaliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to skutki takich działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i zawierać takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu też wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, stały brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Strona używa cookies
Ok