Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

W jakich obiektach biogaz może być kluczowym źródłem zasilania?

Po pierwsze w klarowaniu ścieków, gdzie sfermentowane nieczystości pochodzenia biologicznego są podstawowym źródłem do otrzymywania energii. W rezultacie udaje się znormalizować naloty ściekowe, a oczyszczalnia praktycznie w ogóle nie musi korzystać z odmiennych źródeł napięcia. Osady pochodzące ze ścieków są materiałami ubocznymi, zachodzącymi w wyniku mechanizmu klarowania ścieków. Fermentacja ma miejsce w oddzielnej komorze, gdzie materia organiczna jest rozkładana za sprawą bakterii metanowych. Podczas ich „działania” jest wytwarzany właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach nieczystości publicznych (biogaz nazywany jest gazem wysypiskowym). Z nich przedostaje się łatwo do atmosfery, wytwarzając w niej negatywne zmiany, m. in. pustosząc pokrywę ozonową naszej planety. Bardzo istotne jest, aby go „wyławiać”, ponieważ zbyt obfite stężenie metanu połączonego z powietrzem jest groźne i – zwyczajnie – grozi wybuchem. Efektywnym sposobem na wyeliminowanie tego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy możliwość to zrobić na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszej sytuacji pełną materię odpadową trzeba przewiercić na na całej powierzchni, a w otworach zamontować rury przekłuwane, poprzez które będzie przesuwał się biogaz. Zakończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Ryzyko jest faktycznie eliminowane, aczkolwiek owy system posiada jeden wielki mankament: gazu wydzielającego się ze składowiska nie można za pomocą żadnej metody zagospodarować. Pochodnie służą do 100% jego spalenia. Z tego powodu doskonalszą technologią jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest łagodnie zasysany przez podzespół ssąco – regulacyjno – pompujący. Szczelność wysypiska odpadków bazuje na dwóch pokrywach: rekultywacyjnej oraz glinowo – piaskowej. Gospodarstwa wiejskie także wyzyskują technologie wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który powstaje przykładowo z resztek po produkcji wiejskiej bądź ekskrementów zwierząt gospodarskich.

Korzyści użytkowania biogazowni

Oprócz eliminacji oddawania do atmosfery toksyn, zalet z wykorzystywania biogazu jest co najmniej parę. Biogaz kwalifikuje się do Odnawialnych Źródeł Energii, więc im więcej osób będzie z niego korzystało, tym słabsze będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (w czasie ich spopielania wyzwalają się groźne związki). Jego własnością jest kształtowanie jakości obornika (powstaje tzw. poferment, a mianowicie przefermentowana gnojowica, która ma mniejszą liczbę „niebezpiecznych” bakterii i jest wolna od chwastów), skłonność do utrzymania stabilizacji torfu w glebie oraz redukcja patogenów (w wyniku higienizacji). Co istotne, za pomocą biogazu, spada o blisko 80% siła odorów, a wody naziemne i gruntowe udaje się w wysokim stopniu „ocalić” od zanieczyszczeń.

Postanowienie: Wznoszenie instalacji biogazowej

Wzniesienie instalacji biogazowej najlepiej powierzyć firmie, która posiada bogate doświadczenie i odpowiednie uprawnienia. W Toruniu czołowe miejsce zajmuje Wagra, która świadczy takie usługi, jak: organizowanie instalacji gazowych, ich budowę, zamontowanie oraz nadzór, rewitalizację rejonów zielonych, projektowanie i budowę systemów odgazowania wysypisk śmieci, montaż kompletnej instalacji do czerpania biogazu ze ścieków, oddzielnych pomp do jego odsysania oraz założenie generatorów prądu. Przedsiębiorstwo ma znakomitej jakości sprzętem, np. urządzeniami do wykonywania i sprawdzania izolacji, i badania wydajności biogazowej składowisk odpadów.

Ile „pochłonie” inwestycja?

Koszt postawienia biogazowni jest uzależniony od sporej ilości czynników, np. od lokalizacji, rodzaju składnika, jaki będzie w niej eksploatowany czy sumy dofinansowania. Standardowy koszt wynosi blisko 15 mln zł/MW, zaś inwestycja zwróci się w przeciągu 3 lat. Jeśli mamy na uwadze mniejsze instalacje biogazowe, które mają moc 230 kW, wówczas wkład wynosi orientacyjnie 21 mln zł w przeliczeniu na 1 MW. Koszt budowy zwraca się w blisko 5 lat. Powinniśmy wspomnieć, że biogaz należy do jednego z mocno stabilnych źródeł energii. Proces fermentacji masy organicznej jest procesem stałym, co oznacza, iż zachodzi 24 godziny na dobę. Instalacja biogazowa może zatem nie tylko się zwrócić, lecz jeszcze zapewniać duże zyski. Jest to uzależnione od okresu przebywania w biogazowni rozkładającej się materii, powierzchni pojemników czy poziomu spożytkowania powstałego ciepła.

Jaki obszar będzie idealny pod biogazownię?

Głównie ten, do którego inwestor posiada prawo (ma umowę kupna bądź najmu), ma minimum 2-3 ha oraz nie ma wyglądu przydługiego, smukłego prostokąta. Przed ustaleniem struktury należy zorientować się, czy w przeciągu kilkunastu miesięcy nie uda się kupić ościennych pól (przydadzą się do transformacji biogazowni). Następnymi krokami są: obejrzenie schematu zagospodarowania przestrzennego, położenia biogazowni wobec różnych zabudowań, m in. domków jednorodzinnych, miejsca sieci energetycznej, uzbrojenia gruntu oraz odległości od zasobu surowców.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobywaniem oraz przetwarzaniem biogazu, kliknij w ów odsyłacz – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok