Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest funkcją wymagającą staranności i szerokiej wiedzy prawnej. Fundamentalnym zadaniem każdego notariusza jest chronienie czynności prawnych, oraz zapobieganie powstawaniu sporów na tle różnego rodzaju sytuacji życiowych. Notariusz jest zatem głównym nadzorcom litery prawa, zabiegając o ochronę prawną swoich Klientów.

Notariusz prócz tak powszechnych zadań jak konstruowanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi kwestiami, takimi jak choćby przechowywanie pieniędzy. Spora część z nas prawdopodobnie uważa, że kancelaria notarialna to biuro z regałami pełnymi książek i mahoniowym biurkiem za którego wita nas poważnym tonem niezawodna Pani Notariusz. Teraz taki wizerunek kancelarii notarialnej jest już rzadko spotykany, gdyż rosnąca liczba notariuszy dokonuje czynności notarialnych na laptopach, gromadząc wszelkie akta i umowy na przenośnych pamięciach. Istotnie, notariusze to niezwykle innowacyjni urzędnicy, którzy upraszczają wiele co dziennych czynności, jak na przykład sprzedaż domu.

W dalszej części artykułu powiemy ci jakie czynności pełni każdy notariusz i co należy do jego głównych zadań.

Notariusz – zawód, jakich mało

Kiedyś notariusz zwany był rejentem. Osobistość ta miała kompetencje do pełnienia władzy w imieniu króla w trakcie jego nieobecności. Wiadomo że w dzisiejszych czasach notariusze zajmują się czymś całkiem innym, jednak część ich obowiązków jest bezpośrednio złączona z działalnością państwa. Na przykład spisywanie aktów notarialnych poświadczających własność wybranej działki.

Co należy zrobić, by zostać zdolnym do pracy notariuszem. Jest to stosunkowo skomplikowany proces, choć co rocznie dużo osób uzyskuje nominację na to stanowisko. Każdy kto pragnie stać się urzędnikiem notarialnym musi na początku zakończyć studia prawnicze. Kolejnym wymogiem jest zakończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3 lata i 6 miesięcy i kończy się oficjalnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po ukończonej aplikacji, właściwa osoba zostaje wyznaczona notariuszem przez ustawowo określonego ministra, który ostatecznie decyduje o siedzibie kancelarii.

Notariusze nie są, jak spora liczba osób uznaje, urzędnikami publicznymi. Korzystają jednak z szeregu uprawnień publicznych, na przykład z specjalnej ochrony zawodowej. Poszczególny aspekt działania notariusza jest uregulowany w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Dobrze jest podkreślić, że cennik usług notariusza są określone z góry. Jest to taksa notarialna

W czym może Ci pomóc notariusz?

Jak już nadmieniliśmy praca notariusza jest dokładnie uregulowana w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Co to powoduje? Notariusz nie może świadczyć innych prac, niż te uregulowane w powyższej ustawie. Indeks zadań notariusza jest zamknięty, więc łatwo jest zweryfikować czym konkretnie zajmują się osoby pełniące taki zawód.

Oto kompletna lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt urzędowy, który może być wytworzony jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, ponieważ potwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na zrealizowanie określonych czynności prawnych. Niektóre ustawy zastrzegają formę aktu notarialnego dla ważności pewnych czynności prawnych, takich jak np umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości.
  • Redagowanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. Najczęściej poświadcza się własnoręczny podpis na skopiowanych wersjach jednego konkretnego aktu.
  • Przekazywanie oświadczeń – działalność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może przynosić dla niej pewne skutki prawne. To zadanie sprawdza się w trakcie trwania różnych konfliktów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez zredagowanie protokołu zatwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest wynajmowany do spisania protokołu plenarnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest weksla jest operacją, którą sporządza notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Pretekstem do protestu może być odrzucenie weksla lub odmowa pokrycia należności weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz chroni nie tylko papiery prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy oznaczone w szczegółowych aktach prawa.
  • Sporządzanie wypisów dokumentów – odpis jest ogólnie powtórzeniem pierwowzoru dokumentu. Urzędnik w taki sposób zatwierdza, że kserokopia materiału jest zgodna z jego oryginałem.
  • Opracowywanie aktów prawnych – notariusz na życzenie strony jest zobligowany do skonstruowania określonego aktu prawnego.

Jak na pewno zauważyliście profesja notariusza nie jest wcale taka prosta. To od niego zależy pozytywne zakończenie danej czynności prawnej. Dzierży on na swoich barkach ogromną odpowiedzialność zawodową, gdyż głównym priorytetem jego pracy jest w głównej mierze przeciwdziałanie konfliktom prawnym.

Obok wcześniej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem pozostałych mniej ważnych działań wskazanych w przepisach szczególnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli poszukujesz notariusza, który rzetelnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się uznaniem Klientów, obowiązkowo skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej znajdziesz najbardziej kluczowe informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Strona używa cookies
Ok