W kraju nad Wisłą pracowanie jako notariusz należy do bardzo prestiżowych zawodów, ponieważ wcale nie jest tylko – jak to się potocznie zwykło mówić – personą, której mogą zaufać członkowie naszego społeczeństwa, lecz również kimś, kto doskonale orientuje się w skomplikowanych paragrafach. Przedstawiciel notarialny musi czuwać nad interesami swoich Partnerów i dbać o wszystkich tak dobrze jak to tylko możliwe. Pierwsze zapytanie – jakie sprawy będą wymagały pójścia do notariusza i ile trzeba będzie zapłacić? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Zacznijmy od krótkiej notki historycznej. Jeśli wierzyć legendom – notariat w Polsce miał narodzić się w dwunastym wieku, co mają potwierdzać nadania królewskie z epoki Bolesława Krzywoustego. Za to potwierdzony w 100% jest fakt, kiedy to papież Marcin IV podjął decyzję uprawniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do powołania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy autentyczny polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został przygotowany przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty ukazywały się nieprzerwanie po 1309 r. Notariat polski przybrał na znaczeniu głównie w XIV wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Krzyżakami procesy zobowiązujące do przedstawienia miarodajnych dokumentów oraz pozostałych świadectw notarialnych. Równolegle w tamtych czasach zaczęły funkcjonować statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat pokaźnie rozkwitł, a niebagatelną rolę odgrywał także podczas zaborów, czyli w czasie 123 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz był osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, upłynęło piętnaście lat zanim zakodowano Polskie prawo o notariacie. Weszło w życie zaledwie rok później, lecz II wojna światowa oraz czasy próby odbudowy po wojnie konkretnie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, którym stale przybywało obowiązków, jak np. uzupełnianie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP przyjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Kilkukrotnie modyfikowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – obejmuje pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w naszym kraju będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – do kogo się udać i co załatwimy?

Wprawny notariusz idzie ramię w ramię ze skodyfikowanym prawem, ale priorytetowo, przekłada ponad inne sprawy najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego podstawowym zadaniem stało się dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych osoby bądź podmiotu, który go zatrudnia , dlatego też podczas swoich działań winien wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Pracownik notarialny to przy okazji człowiek, któremu Kontrahenci zawierzają własne tajemnice i kłopoty , tak więc jedną z kluczowych cech, którą gwarantuje uznana na rynku kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, lecz opłaca się dowiedzieć, czy notariusz, któremu chcemy zlecić ważne dla Was kwestie, ma systematycznie uzupełnianą, fachową wiedzę. Sprawdźmy też, czy kancelaria notarialna zapewnia Wam bezpieczeństwo wszystkich kwestii związanych z transakcją. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym bez stresu zdeponujemy istotne dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne możemy załatwić w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna – co z mieszkaniem?

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – które dokumenty będą niezbędne oraz jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Bez tego się nie obejdziemy, gdyż przekazanie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Zdecydowanie więcej dokumentów winien do notariusza przysłać ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. Gdy mówimy o kupującym, jest to stosunkowo nieduża lista, gdzie znajdziemy pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP oraz jeśli jest taka potrzeba zaświadczenia z banku, określające wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

W przypadku sprzedającego – jest tego dużo, a zatem najlepszym wyjściem będzie po prostu przepytanie notariusza. Wyjaśnienie Wam, jakie dokumenty powinniście dostarczyć powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi. Do najważniejszych dokumentów możemy zaliczyć: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, żeby były one przystępne i łatwe do zrozumienia dla obu stron. Dopilnowanie, by wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok