Odszkodowanie to jedna z najczęściej obsługiwanych spraw przez naszą kancelarię adwokacką. Co rocznie wiele osób zostaje poszkodowanych w rezultacie rozmaitych wydarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków komunikacyjnych. Co raz więcej dyskutuje się także o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako doświadczeni adwokaci mamy obowiązek opisać Wam podstawowe informacje dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że ta lektura podniesie Waszą świadomość i rozproszy wszelkie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie medyczne za błąd lekarski

Pomimo, iż w lekturze jurydycznej nie zostało gruntownie sformułowane określenie błędu, w praktyce zakłada się, że błąd medyczny to niezgodne z aktualną wiedzą działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest zarażenie, obrażenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd medyczny może być spowodowany przez złą diagnozę, jeżeli spowodowała ona nieprawidłowe leczenie albo spowolniła prawidłowe leczenie, powodujące rozwój choroby, sprzeczne z obecną wiedzą lekarską leczenie i przygotowanie zabiegu chirurgicznego, w efekcie którego powstała określona szkoda, jak i wykorzystanie preparatu zdrowotnego lub wyrobu lekarskiego, który okazał się być bezużyteczny i niekorzystny dla konkretnego pacjenta. Na tym tle odznacza się trzy podstawowe rodzaje błędu lekarskiego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w tradycyjnym procesie cywilnym, lub przed specjalnym organem do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wszystko zaczyna się od incydentu, który przyczynił się do powstania określonej szkody. Wypadek drogowy regulowany jest jako zjawisko w ruchu lądowym, w którym partycypuje przy najmniej jeden samochód (z napędem silnikowym lub bez takiego napędu) jak i którego wynikiem są straty w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Pokrzywdzonym w incydencie drogowym może być więc nie tylko osoba prowadząca wspomniany pojazd, czy jego pasażer. W wypadku komunikacyjnym mogą partycypować również osoby jadące na rowerze, osoby jadące na motorze i osoby piesze, które znalazły się zwyczajnie w złym miejscu i o złej porze. Najistotniejszą przesłanką kompensaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać strukturę majątkową i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Komplet strat, które zaistniały w efekcie incydentu, bierze się pod uwagę w trakcie oceny wielkości zadośćuczynienia. Jednak zanim placówka ubezpieczeniowa rozważy kompensatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy zobligowani do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zakomunikowaniu wydarzenia, ubezpieczyciel angażuje likwidatora, czyli funkcjonariusza, który określa rozmiar strat. Opracowany przez niego protokół jest podstawą decyzji udzielanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Cały mechanizm odzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Stworzona w 2002 roku regulacja o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje wypadek przy pracy jako niespodziewane wydarzenie spowodowane przyczyną materialną wywołujące uszczerbek albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • w trakcie lub w związku z prowadzeniem przez zatrudnionego podstawowych prac albo zleceń zwierzchników,
  • podczas lub w związku z prowadzeniem przez zatrudnionego prac na rzecz zleceniodawcy nawet bez zlecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zleceniodawcy w drodze między miejscem działania zleceniodawcy, a miejscem wykonywania zleceń wynikających ze umowy.

Najistotniejszym fragmentem definicji jest wskazanie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy charakteryzuje właściwość, która zaszła bez zależności od osoby pracownika. Za zewnętrzne przyczyny przyjmuje się między innymi działanie aparatury, energii elektrycznej, środków chemicznych i sił natury. Ponadto wypadek w pracy może mieć również związek z zaniedbaniem pozostałych osób, które są odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie środowiska pracy lub niebezpiecznych przedmiotów. Wypadek przy pracy zaczyna całą, wielopłaszczyznową machinę procedur. Poszkodowany w wypadku w pracy ma predyspozycję uzyskiwania jednokrotnego zadośćuczynienia z ZUS. Co więcej, na zasadach powszechnych, może on dochodzić kompensaty doświadczonej straty od pracodawcy przed sądem cywilnym.

Uzyskiwanie odszkodowania za którykolwiek z wymienionych tutaj wypadków może być trudne dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o godne odszkodowanie warto jest zawalczyć, choćby z uwagi na to, że zdobyte pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Nasi prawnicy gwarantują fachowe doradztwo i profesjonalną pomoc w obszarze dochodzenia sprawiedliwych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy kompetentną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi adwokaci z zaangażowaniem zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Będziemy Cię wspierać w każdej sprawie. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i otrzymaj natychmiastową pomoc. Prawnik Toruń

Strona używa cookies
Ok