Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

System ekonomiczny dla osób z inwalidztwem lub niepełnosprawnością wciąż nie jest motywujący. Zwykle pracodawcy, którzy mają do wyboru pracobiorcy „normalnego” i „schorowanego”, wybiorą tego pierwszego. Choćby w takiej sytuacji, gdy wspomniany drugi posiada mniejsze umiejętności, m in. niezadowalające wykształcenie czy niedostatek doświadczenia. Taka okoliczność niedobrze odbija się na jednostkach, jakie mają rozlicznego typu choroby. W wyniku tego praktycznie w ogóle nie chcą iść do pracy, „egzystują” z samej renty oraz są nieuchronnie „usuwane” na margines. W Polsce „oryginalność” do tej pory czas zestawia się z czymś niedobrym, osobliwym, kontrowersyjnym. A tymczasem osoby niepełnosprawne, jednogłośnie z prawodawstwem, nigdy nie mogą być dyskryminowane. Nie tylko w przypadku dostępnego rynku pracy. Czy jest dla takich jednostek jakaś propozycja? Dokąd powinny przybyć po poradę? Czy istnieją jakieś wiarygodne formy ich zatrudnienia?

Jakie są działania na rzecz osób niepełnosprawnych?

Jakąś z dróg aktywizacji osób niepełnosprawnych jest rekrutowanie wspomagane. Wspomniana taktyka rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 60. i 70. XX wieku. W naszym kraju zaczęto ją wprowadzać ledwie w 2001 roku. Obecnie wiele organizacji pozarządowych stosuje taką drogę pomocy w odniesieniu do osób z chorobami. Na czym ona konkretnie polega? Instruktor pracy i ekspert w obszarze podejmowania pracy znajdują ewentualnego pracobiorcę i przełożonego. Znaczące są tu zdolności spodziewanego pracownika, warunki, jakie ma za zadanie obiecać zleceniodawca, zasięg obowiązków, wysokość płacy oraz określenie liczby godzin pracy. Później osoba niepełnosprawna przechodzi konieczne badania lekarskie i warsztaty BHP (są one organizowane przez chlebodawcę). Instruktor pracy nie ma jedynie wyłonić obszaru, gdzie będzie ona działać, ale także przygotować innych zatrudnionych wybranej firmy na podjęcie nowego. Poza tym powiadomić o możliwych dojazdach do korporacji oraz dopomóc mu w przyzwyczajeniu się w obcym środowisku. Zamierzeniem instruktora pracy jest także wygaszanie pojawiających się problemów między zwierzchnikiem i zatrudnionym.

Niezależnym typem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, jakie mają szczególne pozwolenia. W wyjątkowy sposób podchodzą do osób niepełnosprawnych, więc: zabezpieczają im dogodne realia podjęcia pracy (każdorazowo wpasowane do charakteru oraz stopnia niepełnosprawności), profilaktykę leczniczą i usprawniającą (rehabilitacja). Tym zakładom należą się preferencje fiskalne, zniżki oraz dofinansowanie (dokumenty przyjmuje PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Różne organizacje pozarządowe pomagające w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kooperują z ZPCh. Edukują swoich podopiecznych rozmów z właścicielem, dopasowywania się do nowej sytuacji w codziennym funkcjonowaniu oraz niezależności.

Trzeba nadmienić jeszcze o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na których podopieczni organizacji pożytku publicznego mają szansę pielęgnować swoje atuty oraz zamiłowania. W pewnych organizacjach pożytku publicznego działa nie mniej niż kilka modeli takich klas, przykładowo pracownia ceramiczna, pracownia krawiecka, pracownia promocji i obsługi sprzedaży bądź pracownia techniczna.

Gdzie jeszcze osoby z grupą inwalidzką mogą poszukiwać pomocy?

W dowolnych miejscach, w których organizowane są lekcje, praktyki zawodowe, treningi, warsztaty, porada prawna i psychologiczna. Wielokrotnie organizacje pożytku publicznego zajmują się aktywizacją z dysfunkcjami w tym charakterze. Są najodpowiedniejszym miejscem, gdzie niniejsze osoby mają szansę poprawiać swoje umiejętności, zdobywać wiadomości, przyzwyczajać się współżyć z innymi ludźmi oraz otrzymać rekomendację w wyszukaniu porządnej pracy. Przykładowo w aspekcie treningów osoby z dysfunkcjami mają szanse uczestniczyć w: szkoleniach komputerowych, zawodowych, zdalnych, zdolności interpersonalnych oraz w zakresie prawa. Zajęcia z doradcą w zakresie wyboru zawodu mają na celu wspomaganie osoby z chorobą w obrębie wybierania ścieżki zawodowej, zmianie zawodu, preferencji lekcji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych bądź w odpowiednim dobieraniu ogłoszeń. Nadzwyczaj istotne jest jeszcze to, że organizacje pożytku publicznego i różne jednakowe instytucje socjalne, mogą dostać 1% podatku od rodzimych obywateli. Wszystkie pozyskane finanse są przekazywane jedynie na pomoc osób z inwalidztwem lub niepełnosprawnością. Należy uwydatnić to, iż w RP jest coraz większa wiedza, że za sprawą przedstawionego drobiazgu można faktycznie komuś pomóc.

Pośrednictwo pracy to kolejna opcja, z jakiej mogą skorzystać osoby np z dysfunkcją słuchu. Chodzi tutaj nie tylko o organizacje pożytku publicznego, lecz wielorakie odrębne instytucje ogólnodostępne. Głównie zajmują się angażowaniem „zwykłych” osób, zaś jeśli jest możliwość posiadają oferty szczególne. Chodzi tutaj o wspomniane oferty pracy dla niepełnosprawnych, które są dopasowane do ich kompetencji. Jeżeli zamierzasz zyskać większą ilość wskazówek na ten temat, kliknij w ten link – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Strona używa cookies
Ok