Szkolenie na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych

Aby zostać kierowcą pojazdów uprzywilejowanych potrzeba konkretnych uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa niezbędne jest tradycyjne prawo jazdy w odpowiedniej kategorii, pozwolenie Starosty, a także potwierdzenie ukończenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Dodatkowo konieczne są pozytywne wyniki badań lekarskich oraz psychologicznych, które potwierdzą możliwość prowadzenia pojazdów. Pełne szkolenie zapewnia zdobycie wszelkich wymaganych dokumentów. Dla kierowców, którzy uzyskali uprawnienia wcześniej dostępne są uzupełniające szkolenia, które powiększą posiadane zdolności. Żeby podjąć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Podstawowym wymogiem obok posiadania podstawowego prawa jady właściwej kategorii jest ukończenie 21 lat. Z kolei badania lekarskie można odbyć po zakończeniu szkolenia lub w jego trakcie.

Dla kogo kurs na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane przyciąga w głównej mierze osoby, które chcą kierować tymi pojazdami w ramach pracy w służbach publicznych. Zawód kierowcy pojazdu uprzywilejowanego łączy się z wysokim ryzykiem kolizji. Zgodnie z kodeksem drogowym są sytuacje, w których pojazd uprzywilejowany nie musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. W szczególnych sytuacjach może zignorować sygnalizację świetlną oraz poziome i pionowe znaki, przy czym wymagane jest zachowanie przede wszystkim ostrożności. Ze względu na to kierowca musi wyróżniać się szybką reakcją, sprawnością oraz opanowaniem. W ten sposób uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy wszystkie te, które wysyłają niebieskie, błyskowe sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Między innymi są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej i gminnej. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego to są również pojazdy ratownictwa medycznego, wodnego lub chemicznego. Szkolenie zainteresuje także kierowców chcących zatrudnić się w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Parku Narodowego i innych służbach bezpieczeństwa. Posiadając te uprawnienia można również kierować bankowozy oraz pojazdy, które przewożą wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane w pełni przygotuje kierowcę do zatrudnienia w tym charakterze.

Organizacja i program szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane został ułożony tak, żeby przygotowywał kierowcę na niebezpieczne sytuacje na drodze oraz wychodzenia z nich bez kolizji. Za pomocą technik ekstremalnej jazdy, kierowca zachowuje bezpieczeństwo na równi swoje, a także pasażerów czy innych osób potrzebujących pomocy. Szkolenie demonstruje niebezpieczne sytuacje, w których realna jest strata panowania nad pojazdem. Poprzez szkolenie kierowcy podnoszą swoje umiejętności, koniecznych do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane oferowane jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E i w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla każdego kierowcy, z kolei szkolenie uzupełniające zostało skierowane dla kierowców, mających już uprawnienia. W szkolenie wliczają się zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz wewnętrzny egzamin. Wśród tematów, które znajdują się w zajęciach teoretycznych są mechanizmy i skutki wypadków drogowych, podstawy psychologiczne uprzywilejowanego transportu oraz kierowanie pojazdem w specjalnych warunkach. Ważnym segmentem jest również przypomnienie przepisów ruchu drogowego. Natomiast praktyczne zajęcia obejmują ćwiczenia na płytach poślizgowych.

Ukończenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje osiągnięciem zaświadczenia, które jest bazą do uzyskania pozwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Otrzymanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dopełnieniu wszelkich formalności kierowca ma pełne uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Przed szkoleniem na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych

Kierowca chcący ukończyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy tej samej kategorii. Nie ma innych wymagań wstępnych. Najszybszą formą wpisania się na szkolenie, jest przygotowanie zgłoszeniowego formularza. Wszelkie materiały szkoleniowe i egzaminy zapewnia ośrodek szkolenia. Także przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych dostępne jest w ofercie.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego kompleksowo przygotowuje oraz dostarcza fachową wiedzę, dzięki rzetelnej kadrze szkoleniowców. Instruktorzy bazują na latach doświadczeń i wiedzy, które szczegółowo przekazują kursantom. Utworzony program szkolenia za pomocą doskonałej organizacji oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi przygotowuje kierowców do prowadzenia pojazdu w trudnych warunkach. Edukacja zgodna z aktualnymi normami, doskonałe warunki nauczania i przygotowana kadra instruktorów znających techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane fundamentem bezpiecznej pracy oraz odpowiedzialnego udziału w ruchu drogowym w nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane

 

Strona używa cookies
Ok