Jak mówią przepisy ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są te, używane w oddziałach ratownictwa zdrowia, życia i mienia ludzkiego. Do grona pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy również pojazdy, z których korzystają służby bezpieczeństwa i porządku publicznego. To oznacza, że pojazdami uprzywilejowanymi są na przykład karetki pogotowia ratunkowego, pojazdy policji, straży pożarnej czy straży miejskiej. Każdy pojazd uprzywilejowany w czasie akcji ma obowiązek ogłosić swój udział na drodze, tak aby inni kierowcy mieli szansę na nie poprawnie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają swoje prawa, jakie mogą zastosować w określonych okolicznościach. W normalnych zdarzeniach drogowych są zobowiązane do stosowania się do przepisów i zasad, tak jak inni kierowcy. Wyłącznie w okolicznościach, kiedy pojazd uprzywilejowany ma za zadanie przywrócić bezpieczeństwo albo uczestniczy akcji ratowania zdrowia, życia mienia ludzkiego albo jest elementem przejeżdżającej kolumny pojazdów uprzywilejowanych może skorzystać ze swoich praw. Owym prawem jest możliwość pominięcia zasad ruchu oraz poziomych i pionowych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, wjechać pod prąd i zatrzymywać się w miejscach zabronionych.

Warunkiem jest sygnalizowanie obecności sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym, przy zapalonych światłach drogowych czy światłach mijania. Dźwięk nie jest wymagany w czasie postoju pojazdu, jednak bez względu na sytuację potrzebne jest zachowanie niezwykłej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie bezwarunkowo stosować się sygnałów upoważnionej osoby do kierowania i kontroli ruchu drogowego niezależnie od sytuacji.

Jak postępować w pobliżu pojazdów uprzywilejowanych?

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego: motocykliści, kierowcy i piesi muszą pilnować wyjątkowego zachowania wobec pojazdu uprzywilejowanego. Osoba w obecności pojazdu uprzywilejowanego jest zobowiązana usunąć się z drogi, torując prędką i bezpieczną drogę . W tej okoliczności dozwolony jest przejazd na pobocze lub pas zieleni czy postój na przystanlu autobusowym lub zatoce. Najczęściej kierowcy zjeżdżają do krawędzi jezdni. Czasem nie powinno stawać, aby nie ograniczać ani nie powodować gwałtownego hamowania pojazdu uprzywilejowanego. Tak samo motocykliści, kierowcy jak i pojazdy uprzywilejowane muszą szczególnie czujnie zachowywać się na skrzyżowaniu, dlatego, że pojazd uprzywilejowany może się na nim pojawić pomimo czerwonego światła. Co więcej piesi też mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa dla radiowozu, karetki albo strażackiego wozu. Kategorycznie nieprzepisowe jest wbieganie na jezdnię, także przy zielonym świetle. Osoby, co już wstąpiły na pasy, muszą pośpiesznie z nich zejść. Warto nie zapominać o tych regułach, bo ignorowanie ich grozi wysokim mandatem.

Czy mogę wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wywołuje wiele wątpliwości pośród kierowców. O wyprzedzaniu karetki, radiowozu, wozu strażackiego albo innego pojazdu uprzywilejowanego nie ma mowy, kiedy biorą udział w ratowniczej akcji albo połączonej z zachowaniem bezpieczeństwa. Wtedy zobowiązaniem wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ustąpienie pierwszeństwa. Jak postępować, kiedy pojazd uprzywilejowany znajdzie się w ruchu drogowym, a nie będzie dawał sygnałów o swoim pośpiechu?

W terenie mieszkalnym bez względu na położenie  zakazane jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego. Nieważne, czy pojazd stosuje sygnały świetlne i dźwiękowe czy też nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w terenie mieszkalnym grozi punktami karnymi oraz mandatem. Tylko poza terenem zabudowanym można wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, jeśli nie uczestniczą w żadnej akcji. Podczas manewru wyprzedzania powinno się zachować szczególną ostrożność. Warto mieć na uwadze, że pojazd uprzywilejowany może być potrzebny wszędzie, a gdy tak się stanie i tak należy zapewnić mu pierwszeństwo. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego zawsze należy troszczyć się o bezpieczną jazdę wszystkich.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, po czyjej stronie leży odpowiedzialność?

Chociaż każdy pojazd uprzywilejowany posiada swoje dodatkowe prawa, a kierowcy muszą ustępować pierwszeństwa, zawsze może dojść do kolizji z pojazdem uprzywilejowanym. Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym nie zakłada z góry, że to drugi kierowca od razu ponosi winę za wywołanie wypadku. Każdy przypadek ocenia się indywidualnie, aby powiedzieć, jaka ze stron nie zachowała odpowiedniej ostrożności i spowodowała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego też może zostać uznany winnym i pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli nie dostosował się do zasad. Sprawdzane są takie okoliczości, jak odpowiednia sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, zdolność drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego i właściwej reakcji. Znaczenie ma również ogólny rozwój sytuacji w ruchu drogowym, a nawet warunki atmosferyczne.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Strona używa cookies
Ok